Tietosuojailmoitus on pääkuvaus henkilötietojen käsittelystä Lumio Events Oy:ssä. Sillä täytetään osaltaan tietosuoja-asetuksen artiklojen 13 ja 14 vaatimusta rekisteröidyn informoinnista.

1. Rekisterinpitäjä
Lumio Events Oy
Yhteystiedot:
Porrassalmenkatu 21B
50100 Mikkeli

Rekisteriä koskevissa asioissa yhteys henkilöön:
Niko Väisänen
+358 44 535 1902
niko@lumio.fi

2. Rekisteröidyt
Tapahtumaan ilmoittautuneet henkilöt. Verkkosivuston käyttäjät.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Asiakkaiden henkilötietoja käsitellään tapahtuman tiedotuksen, tuotteiden ja palveluiden markkinoinnin, palveluiden kehittämisen, asiakaskyselyiden, yhteydenottojen, raportoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

4. Henkilötietojen laillinen käsittelyperuste
Rekisterinpitäjä käsittelee tapahtumiin ilmoittautuneiden henkilötietoja tiedotteiden lähettämisen yhteydessä. Henkilötietojen käsittely asiakassuhteen hoitamiseksi ja markkinointia varten on mahdollista rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella asiakassuhteen nojalla.

5. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Tiedot Tapahtumaan ilmoittautuja Uutiskirjeen tilaajat Verkkosivuston käyttäjät
Nimi X X
Sähköposti X X
Puhelinnumero X
Osallistumisinfo X
IP-osoite X X

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Lumio Events Oy:n ulkopuolelle. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia:

  • MailChimp – The Rocket Science Group LLC, Yhdysvallat
  • Dropbox – Dropbox Inc., Yhdysvallat
  • Google Drive – Google LLC, Yhdysvallat
  • Saatamme luovuttaa tietoja perintätoimistolle, jos se on tarpeen maksun valvomiseksi

8. Käsittelyn kesto

  • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti 6kk tapahtuman päättymisen jälkeen.
  • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.
  • Verkkosivuston kävijoiden tietoja käsitellään kaksi vuotta

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Lumio Events Oy käyttää Google Drive:n ja Dropboxi:n -pilvipalvelua. Tällöin on todennäköistä, että henkilötietoja käsitellään EU/ETA-alueen ulkopuolella.

Google LLC TIETOSUOJASELOSTE, Dropbox Inc TIETOSUOJASELOSTE toimivat EU–U.S. Privacy Shield -ohjelman puitteissa, joten tietojen siirto on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti laillista ja tietosuojan taso on varmistettu: EU–U.S. PRIVACY SHIELD -OHJELMA

Google LLC kryptaa eli salaa tiedot, olivat ne sen hallussa sitten missä tahansa. Dropbox käyttää muun muassa kaksivaiheista varmistusta ja tiedostojen kryptausta sekä hälytystä, kun uusi laite tai sovellus yhdistetään käyttäjän tiliin.

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

11. Rekisterin suojauksen perusteet
Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä. Sähköiset rekisterit on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Lumio Events Oy käyttää SSL salausta (Secure Sockets Layer). SSL-salaus (https) on suunniteltu tekemään siirrettävistä tiedoista lukukelvottomia muille kuin meille.

Paperilla olevat henkilötiedot säilytetään lukitussa tilassa, jossa on palovaroittimet.

12. Evästeet

Mikä on eväste?
Rekisterinpitäjä käyttää verkkosivuillaan evästeitä (”cookie”). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle.

Evästeiden käyttö verkkosivuilla

Rekisterinpitäjä käyttää verkkosivuillaan sekä istuntokohtaisia, poistettavia evästeitä että käyttäjän selaimeen tallennettavia evästeitä. Istuntokohtaiset evästeet säilyvät käyttäjän selaimen muistissa ainoastaan selaimen aukiolon ajan. Tallennettavien evästeiden tarkoituksena on tunnistaa käyttäjän selain käyttäjän seuraavaa verkkosivustovierailua varten. Lisäksi rekisterinpitäjä käyttää evästeitä seuratakseen kävijäliikennettä verkkosivuillaan sekä tehdäkseen palvelustaan entistä käyttäjäystävällisempää, turvallisempaa ja sujuvampaa. Rekisterinpitäjä käyttää verkkosivuillaan myös Google Analytics-verkkoanalyysipalvelua, Facebook Custom Audience Pixel-palvelua, Hotjar -ruudun käyttäytymisen nauhoittamispalvelu ja Tawk.to live chat rekisterinpitäjän tietojenkeruutoimintojen toteuttamiseen evästeiden avulla. Google Analyticsin ja Facebookin kautta kerätyt evästeet tallentuvat kyseisen palveluntarjoajan palvelimiin, jotka voivat sijaita Euroopan unionin alueen ulkopuolella. Hotjar ja Tawk.to säilyttävät datan EU alueella olevilla palvelimilla.

Evästeiden käytön estäminen

Käyttäjä voi selainasetuksissaan määritellä, haluaako käyttäjä hyväksyä tai kieltää evästeiden käytön. Käyttäjä voi myös määritellä selainasetuksen ilmoittamaan verkkosivujen evästeiden käytöstä, jolloin käyttäjä voi hyväksyä evästeiden käytön tapauskohtaisesti. Mikäli käyttäjä estää evästeiden käytön, tämä voi vaikuttaa rekisterinpitäjän verkkosivuston toimivuuteen.

13. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: niko@lumio.fi

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html